PROJEKT SZKOLENIOWY - IRIS CyberbezpieczeństwoProjekt szkoleniowy PO WER

Dla uczestników szkoleń

PROJEKT SZKOLENIOWY PO WER

IRIS - kompleksowy, wielopoziomowy model zarządzania cyberbezpieczeństwem w organizacji wraz z metodami transformacji. 

IRIS-CYBERBEZPIECZEŃSTWO - Innowacyjne narzędzie zwiększenia kompetencji z zarządzania cyberbezpieczeństwem jednostki.

Projekt stanowi odpowiedź na problem braku dostępu do oferty szkoleniowej 
z przekazaniem wiedzy o całościowych modelach zarządzania cyberbezpieczeństwem połączonej z transferem wiedzy o metodach transformacji stanu zastanego do rozwiązań modelowych.

Cel główny projektu: wypracowanie w oparciu o rozwiązanie niemieckie 
i wdrożenie do praktyki innowacyjnego narzędzia zwiększenia kompetencji
z zarządzania cyberbezpieczeństwem jednostki IRIS-CYBERBEZPIECZEŃSTWO dzięki współpracy ponadnarodowej w przeciągu trzech lat, obejmując wsparciem 11 firm szkoleniowych. Projekt realizowany przy współpracy 
TÜV Hessen GmbH.

Projekt finansowany w ramach umowy nr: UDA-POWR.04.03.00-00-0016/18-00 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

IRIS Cyberbezpieczeństwo - oferta dla uczestników szkoleńSZKOLIMY SPECJALISTÓW - FAZA SZKOLEŃ TESTOWYCH

W ramach projektu szkoleniem testowym w postaci indywidualnych szkoleń w obszarze projektu „IRIS-CYBERBEZPIECZEŃSTWO - Innowacyjne narzędzie zwiększenia kompetencji z zarządzania cyberbezpieczeństwem jednostki” objęte zostanie 165 osób. Zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie Projektu grupę docelową indywidualnych szkoleń stanowić będzie 165 osób, w tym 83 kobiety, 82 mężczyzn. Szkolenia mają charakter nieodpłatny i są finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Dokumenty rekrutacyjne mogą zostać przesłane pocztą elektroniczną lub dostarczone osobiście. Wzory dokumentów rekrutacyjnych są dostępne na stronie internetowej projektu, w kolumnie IRIS // MATERIAŁY DO POBRANIA.

Rekrutacja na indywidualne szkolenia specjalistyczne rozpocznie się w IV kwartale 2020 r. Procedura rekrutacji obejmuje następujące fazy:

wypełnienie i złożenie/przesłanie przez kandydatów dokumentów rekrutacyjnych,
weryfikacja dokumentów pod względem formalnym,
przekazanie dokumentów Komisji Rekrutacyjnej.

Kandydaci składają następujące dokumenty:

formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie– załącznik 1,
ankieta motywacyjna – załącznik nr 2,
test wiedzy – załącznik nr 3,
oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem projektu – załącznik 4.

O wynikach rekrutacji kandydaci/kandydatki zostaną poinformowane telefonicznie i/lub e-mail.
Zdobądź wiedzę na temat bezpiecznego korzystania z cyberprzestrzeni w miejscu pracy i poza nim.


>>
Nasze szkolenia kierowane są do osób zatrudnionych w działach:

  bezpieczeństwa korporacyjnego,
  ryzyka operacyjnego,
  compliance,
  audytu,
  zapobiegania fraudom,
  dochodzeń wewnętrznych,
  IT,
  logistyki.

Struktura szkoleń zakłada adresowanie ich do trzech (3) grup ról zawodowych pełnionych w instytucjach:

  pracowników (Front Line Manager),
  kierowników działów (Area Manager),
  kadry kierowniczej (Corporate Manager).

Na każdym z tych szczebli uczestnik odbywał będzie szkolenia o kolejnych poziomach zaawansowania:

 Fundamental, 
 Expert, 
 Professional.Pytania? Zapraszamy do kontaktu  szkolenia@hrs-cert.com

PROGRAMY SZKOLEŃ IRIS - CYBERBEZPIECZEŚNTWO

fundusze-europejskie
rzeczpospolita-polska.jpg
unia-europejska.jpg

NewsNEWS

OD STUDENTA DO EKSPERTA - REAKTYWACJA!

Autor: HRS, 14.03.2019

Cieszymy się, że nadal jesteście tak żywo zainteresowani szkoleniami w projekcie OSDE [Od Studenta Do Eksperta]. Jest nam niezmiernie miło...

Więcej >

Weź udział w projekcie IRIS - CYBERBEZPIECZEŃSTWO

Autor: HRS, 18.10.2018

Niniejszym pragniemy zaprosić wszystkie podmioty, zainteresowane złożeniem oferty w ramach projektu IRIS - Cyberbezpieczeństwo do składania ofert...

Więcej >

ASYSTENT / ASYSTENTKA DS. SZKOLEŃ - IRIS

Autor: HRS, 04.12.2018

O naszym sukcesie decydują ludzie. To dzięki naszym Partnerom i Współpracownikom możemy powiedzieć, że jesteśmy dynamicznie rozwijającą...

Więcej >

IRIS-CYBERBEZPIECZEŃSTWO - PO WER

Autor: HRS, 19.09.2018

IRIS - to projekt realizowany w ramach współpracy międzynarodowej, pomiędzy TÜV Hessen i HRS przy wsparciu środków programowych PO WER....

Więcej >

Akredytacja DAkkS dla TÜV Hessen – ISO 45001

Autor: HRS, 14.03.2019

Pragniemy poinformować, iż od II kwartału 2019 TÜV Hessen będzie realizował audity na zgodność z ISO 45001 w ramach programu akredytowanego...

Więcej >

Przyłącz się do IRIS - CYBERBEZPIECZEŃSTWO

Autor: HRS, 19.03.2019

Przyłącz się do nas i skorzystaj z wiedzy eksperckiej w zakresie kompleksowego zarządzania cyberbezpieczeństwem w organizacji...

Więcej >

Ta witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na korzystanie z cookie.
Przeglądarka internetowa umożliwia zablokowanie plików cookie.

Zamknij [X]