PROJEKT SZKOLENIOWY - IRIS CyberbezpieczeństwoProjekt szkoleniowy PO WER

Cyberbezpieczeństwo

PROJEKT SZKOLENIOWY PO WER

IRIS - kompleksowy, wielopoziomowy model zarządzania cyberbezpieczeństwem w organizacji wraz z metodami transformacji. 

IRIS-CYBERBEZPIECZEŃSTWO - Innowacyjne narzędzie zwiększenia kompetencji z zarządzania cyberbezpieczeństwem jednostki.

Projekt stanowi odpowiedź na problem braku dostępu do oferty szkoleniowej
z przekazaniem wiedzy o całościowych modelach zarządzania cyberbezpieczeństwem połączonej z transferem wiedzy o metodach transformacji stanu zastanego do rozwiązań modelowych.Cel główny projektu: wypracowanie w oparciu o rozwiązanie niemieckie i wdrożenie do praktyki innowacyjnego narzędzia zwiększenia kompetencji
z zarządzania cyberbezpieczeństwem jednostki IRIS-CYBERBEZPIECZEŃSTWO dzięki współpracy ponadnarodowej w przeciągu trzech lat, obejmując wsparciem 11 firm szkoleniowych. Projekt realizowany przy współpracy
z TÜV Hessen GmbH.

W celu złożenia wniosku o udział w projekcie zapraszamy do kontaktu szkolenia@hrs-cert.com

Projekt finansowany w ramach umowy nr: UDA-POWR.04.03.00-00-0016/18-00 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Wartość projektu: 1 551 379,84 zł, w tym ze środków europejskich w kwocie 1 509 262,16 zł, ze środków dotacji celowej w kwocie 42 117,68 zł.

Projekt szkoleniowy PO WER - IRIS CyberbezpieczeństwoProblem cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych jest traktowany jako jeden z kluczowych problemów przed którymi stoją współczesne organizacje. W czerwcu 2016r. na szczycie w Warszawie, NATO uznało cyberprzestrzeń za strefę działań operacyjnych, obok lądu, morza, powietrza i przestrzeni kosmicznej, co stało się jednym z powodów opracowania przez Ministerstwo Cyfryzacji, Strategii Cyberbezpieczeństwa - Krajowych Ram Polityki Cyberbezpieczeństwa na lata 2017-2022.

Zatwierdzona strategia stanowi potwierdzenie wyzwań, które przed nami stoją zarówno w sferze prywatnej, biznesowej, jak i administracyjnej (samorządową/rządową).


>>>

Projekt IRIS-CYBERBEZPIECZEŃSTWO stanowi odpowiedź na problem braku dostępu w Polsce do oferty szkoleniowej z przekazaniem wiedzy o całościowych modelach zarządzania cyberbezpieczeństwem, połączonej z transferem wiedzy o metodach transformacji stanu zastanego cyberbezpieczeństwa instytucji do rozwiązań modelowych.

Zakłada on wypracowanie w oparciu o rozwiązanie niemieckie i wdrożenie do praktyki innowacyjnego narzędzia zwiększenia kompetencji z zarządzania cyberbezpieczeństwem jednostki IRIS. Zastosowane rozwiązania, a zwłaszcza nacisk na przekazanie uczestnikom szkoleń wiedzy o modelach, stanowi podstawę koncepcji.

Istotne znaczenie ma tu skuteczne wdrożenie strategii zapewnienia bezpieczeństwa, a rozpatrywane w trakcie szkoleń problemy, odnoszą się m.in. do przebudowy kultury organizacyjnej w kierunku perspektywy zapewnienia odporności korporacyjnej na atak cybernetyczny oraz kwestię modelu pracy zespołowej.


>>>
Poprawna realizacja szkoleń jest wspierana przez narzędzia IT
.
IRIS [ E ] - system zarządzania szkoleniami wraz z monitoringiem wyników.


>>>

IRIS-CYBERBEZPIECZEŃSTWO to wielopoziomowy program umożliwiający szybkie wdrożenie nowych szkoleń do Państwa oferty. Wszystkie rozwiązania IRIS mają charakter uniwersalny, możliwy do zastosowania w całym kraju. Ich wdrożenie nie wymaga zmian przepisów i możliwe jest w ramach obowiązującego porządku prawnego.

 

Pytania? Zapraszamy do kontaktu  szkolenia@hrs-cert.com

IRIS // Komunikaty

fundusze-europejskie
rzeczpospolita-polska.jpg
unia-europejska.jpg

NewsNEWS

OD STUDENTA DO EKSPERTA - REAKTYWACJA!

Autor: HRS, 14.03.2019

Cieszymy się, że nadal jesteście tak żywo zainteresowani szkoleniami w projekcie OSDE [Od Studenta Do Eksperta]. Jest nam niezmiernie miło...

Więcej >

Weź udział w projekcie IRIS - CYBERBEZPIECZEŃSTWO

Autor: HRS, 18.10.2018

Niniejszym pragniemy zaprosić wszystkie podmioty, zainteresowane złożeniem oferty w ramach projektu IRIS - Cyberbezpieczeństwo do składania ofert...

Więcej >

ASYSTENT / ASYSTENTKA DS. SZKOLEŃ - IRIS

Autor: HRS, 04.12.2018

O naszym sukcesie decydują ludzie. To dzięki naszym Partnerom i Współpracownikom możemy powiedzieć, że jesteśmy dynamicznie rozwijającą...

Więcej >

IRIS-CYBERBEZPIECZEŃSTWO - PO WER

Autor: HRS, 19.09.2018

IRIS - to projekt realizowany w ramach współpracy międzynarodowej, pomiędzy TÜV Hessen i HRS przy wsparciu środków programowych PO WER....

Więcej >

Akredytacja DAkkS dla TÜV Hessen – ISO 45001

Autor: HRS, 14.03.2019

Pragniemy poinformować, iż od II kwartału 2019 TÜV Hessen będzie realizował audity na zgodność z ISO 45001 w ramach programu akredytowanego...

Więcej >

Przyłącz się do IRIS - CYBERBEZPIECZEŃSTWO

Autor: HRS, 19.03.2019

Przyłącz się do nas i skorzystaj z wiedzy eksperckiej w zakresie kompleksowego zarządzania cyberbezpieczeństwem w organizacji...

Więcej >

Ta witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na korzystanie z cookie.
Przeglądarka internetowa umożliwia zablokowanie plików cookie.

Zamknij [X]