Przetwarzanie danych osobowych

§1 Polityka prywatności.
Polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych oraz plików cookies pozyskanych na stronach internetowych należących do firmy HRS Sp. z o.o., będących pod domeną główną http://hrs-cert.com/ (zwane dalej „Stroną internetową”) celem zgłoszenia udziału w szkoleniach, wydarzeniach, których organizatorem jest HRS Sp. z o.o. prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą HRS Sp. z o.o., adres głównego miejsca wykonywania działalności: Plac Solny 14, 50-062 Wrocław, NIP: 8971769954, REGON: 021443729, (zwana dalej „Organizatorem”), a także (jeśli strona wyraźnie na to wskazuje) celem przedstawienia oferty dotyczącej współpracy marketingowej.

§2 Administrator Danych Osobowych.
Administratorem danych osobowych jest osoba wyznaczona przez Zarząd HRS Sp. z o.o., adres głównego miejsca wykonywania działalności: Plac Solny 14, 50-062 Wrocław, NIP: 8971769954, REGON: 021443729, (zwany dalej „Administratorem”). Dane do kontaktu: administrator@hrs-cert.com lub pod numerem: +48 71735 11 10 .

§3 Podstawa prawna.
Podstawą prawną przetwarzania danych jest chęć zawarcia umowy pomiędzy klientem
a Administratorem (zwana dalej: „Umową”) lub realizacja umowy zawartej poprzez akceptację przez klienta Regulaminu i uiszczeniu płatności, które umożliwiają uczestnictwo w szkoleniach, wydarzeniach. Podanie wskazanych w formularzu zgłoszeniowym danych jest dobrowolne, ale niezbędne, jeżeli klient wyraża zainteresowanie uczestnictwem w wydarzeniach lub zainteresowanie otrzymaniem oferty.

§4 Przetwarzane dane.
W związku uczestnictwem szkoleniach lub chęcią otrzymania oferty, Administrator będzie przetwarzał dane osobowe:
a) imię i nazwisko, nazwa firmy,
b) adres (ulica, kod pocztowy, miasto),
c) numer telefonu,
d) adres e-mail.

Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:

a)  przetwarzane zgodnie z prawem,
b) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
c) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

§5 Udostępnianie danych osobowych.
Administrator przekazuje dane klienta następującym odbiorcom:
a) w przypadku podpisania umowy, otrzymania przez klienta certyfikatu potwierdzającego zdobyte w trakcie szkolenia kompetencje, a wynikające z konieczności przesłania korespondencji Administrator udostępni dane osobowe podmiotom realizujących usługi pocztowe i kurierskie
b) w przypadku korzystania z przelewów bankowych, Administrator udostępni dane klienta podmiotowi pośredniczącemu w płatności,
c) dane osobowe klienta mogą być przekazane takim kategoriom odbiorców, jak podmioty świadczące usługi prawne, marketingowe, informatyczne, księgowe czy podmiotom współpracującym z HRS Sp. z o.o. przy organizacji szkoleń, wydarzeniu.

§6 Prawa klienta.
Klient ma prawo do:
a) dostępu do treści swoich danych osobowych – otrzymania potwierdzenia czy jego dane są przetwarzane przez Administratora i w jaki sposób,
b) prostowania swoich danych osobowych, jeżeli są nieaktualne lub niedokładne, a także uzupełnienia gdy są niekompletne,
c) usunięcia swoich danych osobowych,
d) przenoszenia danych
e) ograniczenia przetwarzania,
f) wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania swoich danych osobowych
g) w przypadku, gdy przetwarzanie następować będzie na podstawie zgody klienta, cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W tym celu należy skontaktować się z Administratorem.
h) wniesienia skargi do organu nadzorczego jeżeli sposób w jaki przetwarzane są dane osobowe narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

§7 Cel przetwarzania danych osobowych.
Dane osobowe klientów będą przetwarzane przez czas niezbędny do zapewnienia możliwości uczestnictwa w szkoleniu, wydarzeniu, przez czas jego trwania, a także później do upływu okresu przedawnienia roszczeń związanych z wykonaniem Umowy, a w przypadku udzielenia zgody marketingowej - do czasu jej cofnięcia. W przypadku chęci uzyskania od Organizatora oferty na działania marketingowe, dane osobowe będą przetwarzane przez czas potrzebny do stworzenia oferty, w trakcie trwania procesu akceptacji oferty oraz, jeżeli dojdzie do podpisania umowy o współpracy, w czasie trwania umowy o współpracy, aż do czasu wygaśnięcia umowy.

§8 Przekazanie danych osobowych.
Przekazujemy dane osobowe klientów, którzy zgłosili chęć posiadania certyfikatu potwierdzającego zdobyte kompetencje po szkoleniu wystawionego przez Jednostkę Certyfikująca TÜV Technische Überwachung Hessen GmbH z siedzibą Rüdesheimer Straße 119, 64285 Darmstadt, Niemcy,  do państwa trzeciego. W oparciu o posiadane dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

§9 Środki techniczne.
Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

§10 Cookies.
Niektóre obszary serwisów należących do Administratora mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji.. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku. Można też wyłączyć ich działanie w ustawieniach przeglądarki, co może ograniczyć albo uniemożliwić korzystanie z niektórych części serwisu. Pliki cookie wykorzystujemy w celach statystycznych, do autoryzacji użytkowników w serwisach, w celu dostosowania wyglądu serwisów do preferencji i historii przeglądania Użytkownika oraz w innych celach marketingowych. Pliki cookie mogą zawierać dane osobowe użytkownika, chociaż w większości przypadków będzie to tylko adres e-mail. Dane te dostępne są tylko dla użytkownika danego komputera jak i dla naszych serwisów. Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów i firm, których dane kontaktowe podane są w serwisach i czasopismach należących do Administratora.

        

TÜV Hessen to sprawdzony partner i gwarancja w obszarze bezpieczeństwa i ochrony środowiska, jakości, instalacji przemysłowych, produktów i usług. TÜV od ponad 150 lat wspiera i chroni, a także stwarza podstawy do rozwoju i doskonalenia. Rosnące wymagania dotyczące wydajności i efektywności charakteryzują obecne rynki. Wiedza i doświadczenie TÜV Hessen zwiększają siłę ekonomiczną firm. Wspólnie wspieramy rozwój społeczny, zwiększając bezpieczeństwo i poprawiając warunki życia.

 

NewsNEWS

OD STUDENTA DO EKSPERTA - REAKTYWACJA!

Autor: HRS, 14.03.2019

Cieszymy się, że nadal jesteście tak żywo zainteresowani szkoleniami w projekcie OSDE [Od Studenta Do Eksperta]. Jest nam niezmiernie miło...

Więcej >

Weź udział w projekcie IRIS - CYBERBEZPIECZEŃSTWO

Autor: HRS, 18.10.2018

Niniejszym pragniemy zaprosić wszystkie podmioty, zainteresowane złożeniem oferty w ramach projektu IRIS - Cyberbezpieczeństwo do składania ofert...

Więcej >

ASYSTENT / ASYSTENTKA DS. SZKOLEŃ - IRIS

Autor: HRS, 04.12.2018

O naszym sukcesie decydują ludzie. To dzięki naszym Partnerom i Współpracownikom możemy powiedzieć, że jesteśmy dynamicznie rozwijającą...

Więcej >

IRIS-CYBERBEZPIECZEŃSTWO - PO WER

Autor: HRS, 19.09.2018

IRIS - to projekt realizowany w ramach współpracy międzynarodowej, pomiędzy TÜV Hessen i HRS przy wsparciu środków programowych PO WER....

Więcej >

Akredytacja DAkkS dla TÜV Hessen – ISO 45001

Autor: HRS, 14.03.2019

Pragniemy poinformować, iż od II kwartału 2019 TÜV Hessen będzie realizował audity na zgodność z ISO 45001 w ramach programu akredytowanego...

Więcej >

Przyłącz się do IRIS - CYBERBEZPIECZEŃSTWO

Autor: HRS, 19.03.2019

Przyłącz się do nas i skorzystaj z wiedzy eksperckiej w zakresie kompleksowego zarządzania cyberbezpieczeństwem w organizacji...

Więcej >

Ta witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na korzystanie z cookie.
Przeglądarka internetowa umożliwia zablokowanie plików cookie.

Zamknij [X]