NEWSAKTUALNE WYDARZENIA

TÜV Hessen/HRS: COVID-19 działania.

Autor: HRS, 15.03.2020

TÜV HESSEN / HRS: COVID-19 DZIAŁANIA 

Każdego dnia docierają do nas nowe, niepokojące wiadomości w związku z wirusem COVID-19, które wpływają na nasze codzienne życie.

TÜV Hessen/HRS bardzo poważnie traktuje zagrożenie wywołane przez wirus COVID-19, dlatego codziennie dokonujemy oceny bieżących wydarzeń.Nadal oferujemy nasze usługi w zakresie certyfikacji (audity), jednak wstrzymaliśmy chwilowo realizację szkoleń w Polsce. Staramy się też zdalnie realziować część zadań i spotkań.

Prosimy, aby nasi Klienci sami decydowali, w jakim stopniu chcieliby, aby nasze kontrole i audity na miejscu były realziowane. Państwa osoby kontaktowe (auditorzy) chętnie pomogą w ustalaniu szczegółów.

TÜV Hessen/HRS: COVID-19 działania

Autor: HRS, 15.03.2020

TÜV HESSEN / HRS: COVID-19 DZIAŁANIA 

Każdego dnia docierają do nas nowe, niepokojące wiadomości w związku z wirusem COVID-19, które wpływają na nasze codzienne życie.

TÜV Hessen/HRS bardzo poważnie traktuje zagrożenie wywołane przez wirus COVID-19, dlatego codziennie dokonujemy oceny bieżących wydarzeń.Nadal oferujemy nasze usługi w zakresie certyfikacji (audity), jednak wstrzymaliśmy chwilowo realizację szkoleń w Polsce. Staramy się też zdalnie realziować część zadań i spotkań.

Prosimy, aby nasi Klienci sami decydowali, w jakim stopniu chcieliby, aby nasze kontrole i audity na miejscu były realziowane. Państwa osoby kontaktowe (auditorzy) chętnie pomogą w ustalaniu szczegółów.

SZKOLENIA OSDE - Reaktywacja

Autor: HRS, 18.10.2019

OD STUDENTA DO EKSPERTA - PROFESJONALNE SZKOLENIA DLA STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW

Ruszamy po przerwie ze szkoleniami w projekcie OSDE. Na profilu facebook opublikowaliśmy już częściowy plan szkoleń na najbliższe tygodnie. Plan będzie systematycznie uaktualniany. Szczegółowe informacje o programie i zakresie tematycznym szkoleń znajdują się w zakłądce OSDE na www.hrs-cert.com.

OSDE (Od Studenta Do Eksperta) - to autorski projekt szkoleniowy z zakresu systemów zarządzania dedykowany studentom i absolwentom uczelni wyższych.

Dodatkowe informacje:
 OSDE 

Realizacja usług rozbudowy oprogramowania - IRIS

Autor: HRS, 30.09.2019

INSTITUTION RISK & INFORMATION SECURITY MANAGEMENT IRIS  

Informacje o ogłoszeniu znajdują się tu:Link
Zapraszamy do składania ofert.

Przyłącz się do IRIS - CYBERBEZPIECZEŃSTWO

Autor: HRS, 19.03.2019

INSTITUTION RISK & INFORMATION SECURITY MANAGEMENT IRIS 

to pakiet wielopoziomowych szkoleń z zakresu cyberbezpieczeństwa jednostki.

Przyłącz się do nas i skorzystaj z wiedzy eksperckiej w zakresie kompleksowego zarządzania cyberbezpieczeństwem w organizacji.

Kluczowym produktem projektu jest ogólnodostępny i bezpłatny dostęp do wiedzy w zakresie cyberbezpieczeństwa wraz z platformą do przygotowania i zarządzania szkoleniami, opracowanymi na bazie zaadaptowanych rozwiązaniach partnera ponadnarodowego.

Projekt ma na celu wspólne wypracowanie oraz wdrożenie przez 11 firm-użytkowników w Polsce >> rozwiązania IRIS-CYBERBEZPIECZEŃSTWO wraz z narzędziem wsparcia zarządzania szkoleniami.

IRIS (Institution Risk & Information Security management) - to innowacyjna oferta szkoleniowa z zakresu CYBERBEZPIECZEŃSTWA jednostki.

Dodatkowe informacje:
 Dla firm szkoleniowych >

Akredytacja DAkkS dla TÜV Hessen – ISO 45001

Autor: HRS, 14.03.2019

Pragniemy poinformować, iż od II kwartału 2019 TÜV Hessen będzie realizował audity na zgodność z ISO 45001.

ISO 45001 - Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy – Wymagania i wytyczne stosowania. To owoc prac Komitetu Technicznego ISO/PC 283 oraz szeregu organizacji międzynarodowych, w tym ILO (International Labour Organization - Międzynarodowej Organizacji Pracy). Nowa norma z   zunifikowaną strukturą HLS (High Level Structure) umożliwi  łatwą  integrację z pozostałymi normami m.in.: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015. ISO 45001 jest dedykowana każdej organizacji, bez względu na jej wielkość i charakter prowadzonej działalności.

Układ normy zgodny jest z cyklem PDCA, rozdziały 4. Kontekst organizacji, 5. Przywództwo i udział pracowników i 6. Planowanie mówią o planowaniu (Plan), rozdziały 7. Wsparcie i 8. Działania operacyjne o podejmowaniu działań (Do), rozdział 9. Ocena efektów działania o kontroli (Check), a rozdział 10. Ciągłe doskonalenie definiuje działania ukierunkowane na poprawę (Act).

W porównaniu do BS OHSAS 18001, która koncentrowała się na zarządzaniu zagrożeniami oraz problemami wewnętrznymi organizacji, norma ISO 45001 zwraca uwagę na oddziaływanie pomiędzy organizacją a jej otoczeniem biznesowym. Opublikowana 12 marca 2018 roku norma ISO 45001 zastępuje standard BS OHSAS 18001, z uwzględnieniem trzyletniego okresu przejściowego wskazanego przez IAF (International Accreditation Forum) w dokumencie MD21:2018 Requirements for the Migration to ISO 45001:2018 from OHSAS 18001:2007.

W praktyce oznacza to, iż ważność wszystkich obecnie wydawanych certyfikatów na zgodność z BS OHSAS 18001 traci swoją ważność w dniu 11.03.2021.

IRIS-CYBERBEZPIECZEŃSTWO - PO WER

Autor: HRS, 19.09.2018

IRIS-CYBERBEZPIECZEŃSTWO - to projekt realizowany w ramach współpracy międzynarodowej, pomiędzy TÜV Hessen i HRS Sp. z o.o. przy wsparciu środków programowych PO WER.

Cieszymy się, że nasza inicjatywa zyskała uznanie wśród ekspertów i instytucji wspierających rozwój prac nad cyberbezpieczeństwem.

Pragniemy z dumą poinformować, iż w ramach programu "Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa" rozpoczynamy działania zmierzające do podniesienia świadomości w zakresie cyberbezpieczeństwa.

Problem cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych to jeden z kluczowych problemów współczesnych organizacji. W czerwcu 2016 r. na szczycie w Warszawie NATO uznało cyberprzestrzeń za strefę działań operacyjnych, obok lądu, morza, powietrza i przestrzeni kosmicznej, co zostało jednym z powodów opracowania przez Ministerstwo Cyfryzacji  - Krajowych Ram Polityki Cyberbezpieczeństwa na lata 2017-2022. Zatwierdzenie strategii stanowi potwierdzenie wyzwania, dotykającego zarówno sferę prywatną, biznesową, jak i administracyjną (samorządową/rządową).

Więcej informacji na temat IRIS-CYBERBEZPIECZEŃSTWO, już w najbliższym czasie.

ASYSTENT / ASYSTENTKA DS. SZKOLEŃ - IRIS

Autor: HRS, 04.12.2018

HRS Sp. z o.o.  zatrudni:

ASYSTENT / ASYSTENTKA DS. SZKOLEŃ 
(miejsce pracy WROCŁAW).

WYMAGANIA:

- doświadczenie w nadzorowaniu programów szkoleniowych,
- doświadczenie w prowadzeniu rekrutacji i weryfikacji zgłoszeń szkoleniowych,
- bardzo dobra znajomość obsługi komputera i programów Word, Power Point, Excel,
- doskonała organizacja czasu pracy,
- odpowiedzialność i samodzielność w działaniu,
- wysoko rozwinięta umiejętność komunikacji,
- dyspozycyjność, zaangażowanie.

OBOWIĄZKI:

- realizacja procesu rekrutacji,
- obsługa administracyjna, wsparcie trenerów,
- tworzenie analiz i raportów,
- wsparcie procesów rekrutacyjnych i szkoleniowych.

OFERUJEMY:

- przyjazna atmosferę,
- wdrożenie w metodykę pracy przy zaawansowanych modelach szkoleń,
- możliwość rozwoju zawodowego i stałego podnoszenia kompetencji,
- umowa o dzieło w okresie trwania projektu.

Osoby zainteresowane, spełniające powyższe kryteria prosimy o przesłanie swojej aplikacji (CV oraz list motywacyjny) na adres email: praca@hrs-cert.com

Weź udział w projekcie IRIS - CYBERBEZPIECZEŃSTWO

Autor: HRS, 18.10.2018

Niniejszym pragniemy zaprosić wszystkie podmioty, zainteresowane złożeniem oferty w ramach projektu IRIS - Cyberbezpieczeństwo na:

1) opracowanie modułu dedykowanego firmie szkoleniowej, w tym poziomu administratora, który będzie służył do przygotowania i zarządzania szkoleniami z możliwością obsługi szkoleń elektronicznych i klasowych oraz monitorowaniem wykonania szkolenia, wraz z przygotowaniem szczegółowego opisu /zadania technicznego na opracowanie e-systemu wsparcia zarządzania szkoleniami,

2) opracowanie modułu dedykowanego uczestnikom szkoleń z dostępem do materiałów, systemem powiadomień, ankietowania,

3) opracowanie aplikacji spełniającej warunki dla aplikacji mobilnej dla systemu wsparcia realizacji i nadzorowania szkoleń z modułem dedykowanym uczestnikom szkolenia, której funkcjonalność będzie opierała się na zadawaniu pytań w trakcie trwania szkolenia.

Zapytania prosimy kierować na adres  r.koprowski@hrs-cert.com.

Projekt realizowany w ramach Osi priorytetowej: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa. Nr umowy UDA-POWER. 04.03.00-00-0016/18-00.Dofinansowanie projektu UE: 1 509262,16 PLN. Cel główny projektu jest wypracowanie w oparciu o rozwiązanie niemieckie i wdrożenie do praktyki innowacyjnego narzędzia zwiększenia kompetencji z zarządzania cyberbezpieczeństwem jednostki IRIS-CYBERBEZPIECZEŃSTWO dzięki współpracy ponadnarodowej w przeciągu 3-ch lat, obejmując wsparciem 11 firm szkoleniowych.

Celem szczegółowym projektu jest wprost do celu szczegółowego PO WER dla Działania 4.3. Projekt składany w ramach tematu 4. Wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie. Zakłada transfer nowych rozwiązań, ich zaadaptowanie oraz wdrożenie, jak również wymianę informacji i doświadczeń (2. i 4. rodzaj działań) z partnerem niemieckim.

Dodatkowe informacje:
Zapytanie ofertowe 01_10_2018_POWR (004)_Soft >
 Zapytanie ofertowe 01_10_2018_POWR (004)_SpTeech >

OD STUDENTA DO EKSPERTA - REAKTYWACJA!

Autor: HRS, 14.03.2019

Cieszymy się, że nadal jesteście tak żywo zainteresowani szkoleniami w projecie OSDE [Od Studenta Do Eksperta]. Jest nam niezmiernie miło, że tylu z Was wciąż zagląda na naszego facebooka, pomimo ciszy, która tam panuje.

Już dłużej nie czekamy i wraz opublikowaniem naszego nowego serwisu www.hrs-cert.com reanimujemy OSDE.

Nasza nowa strona jest tak przygotowana, aby ułatwić Wam dostęp do aktualnego kalendarza szkoleń OSDE. Od teraz na facebooku OSDE www.facebook.com/OdStudentaDoEksperta nie będą dostępne plany, ani programy szkoleń. Wszystko wraca na naszą stronę www.hrs-cert.com. Tu w zakładce Szkolenia OSDE – znajdziecie terminy szkoleń, plany, zgłoszenia i aktualne cenniki.

W najbliższych tygodniach wracamy tez ze szkoleniami managerskimi i będziemy Was pytać o nowe tematy.

Ale to już niebawem.

TÜV Hessen/HRS: COVID-19 działania.

Autor: HRS, 15.03.2020

Każdego dnia docierają do nas nowe, niepokojące wiadomości w związku z wirusem COVID-19, które wpływają na nasze codzienne życie.

TÜV Hessen/HRS: COVID-19 działania

Autor: HRS, 15.03.2020

Każdego dnia docierają do nas nowe, niepokojące wiadomości w związku z wirusem COVID-19, które wpływają na nasze codzienne życie.

SZKOLENIA OSDE - Reaktywacja

Autor: HRS, 18.10.2019

Ruszamy po przerwie ze szkoleniami w projekcie OSDE. Na profilu facebook opublikowaliśmy już częściowy plan szkoleń na najbliższe tygodnie.

Realizacja usług rozbudowy oprogramowania - IRIS

Autor: HRS, 30.09.2019

Realizacja usług rozbudowy oprogramowania na rzecz HRS Sp. z o.o. w ramach projektu pt. Innowacyjne narzędzie zwiększenia kompetencji z zarządzania...

Przyłącz się do IRIS - CYBERBEZPIECZEŃSTWO

Autor: HRS, 19.03.2019

Przyłącz się do nas i skorzystaj z wiedzy eksperckiej w zakresie kompleksowego zarządzania cyberbezpieczeństwem w organizacji...

Akredytacja DAkkS dla TÜV Hessen – ISO 45001

Autor: HRS, 14.03.2019

Pragniemy poinformować, iż od II kwartału 2019 TÜV Hessen będzie realizował audity na zgodność z ISO 45001 w ramach programu akredytowanego...

IRIS-CYBERBEZPIECZEŃSTWO - PO WER

Autor: HRS, 19.09.2018

IRIS - to projekt realizowany w ramach współpracy międzynarodowej, pomiędzy TÜV Hessen i HRS przy wsparciu środków programowych PO WER....

ASYSTENT / ASYSTENTKA DS. SZKOLEŃ - IRIS

Autor: HRS, 04.12.2018

O naszym sukcesie decydują ludzie. To dzięki naszym Partnerom i Współpracownikom możemy powiedzieć, że jesteśmy dynamicznie rozwijającą...

Weź udział w projekcie IRIS - CYBERBEZPIECZEŃSTWO

Autor: HRS, 18.10.2018

Niniejszym pragniemy zaprosić wszystkie podmioty, zainteresowane złożeniem oferty w ramach projektu IRIS - Cyberbezpieczeństwo do składania ofert...

OD STUDENTA DO EKSPERTA - REAKTYWACJA!

Autor: HRS, 14.03.2019

Cieszymy się, że nadal jesteście tak żywo zainteresowani szkoleniami w projekcie OSDE [Od Studenta Do Eksperta]. Jest nam niezmiernie miło...

<

        

TÜV Hessen to sprawdzony partner i gwarancja w obszarze bezpieczeństwa i ochrony środowiska, jakości, instalacji przemysłowych, produktów i usług. TÜV od ponad 150 lat wspiera i chroni, a także stwarza podstawy do rozwoju i doskonalenia. Rosnące wymagania dotyczące wydajności i efektywności charakteryzują obecne rynki. Wiedza i doświadczenie TÜV Hessen zwiększają siłę ekonomiczną firm. Wspólnie wspieramy rozwój społeczny, zwiększając bezpieczeństwo i poprawiając warunki życia.

 

Ta witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na korzystanie z cookie.
Przeglądarka internetowa umożliwia zablokowanie plików cookie.

Zamknij [X]