CERTYFIKACJA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIASystemy zarządzania

BS OHSAS 18001

TÜV PROFiCERT Procedura certyfikacji - BS OHSAS 18001

Procedura TÜV PROFiCERT w zakresie BS OHSAS 18001 - system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, obejmuje swym zakresem wszystkie branże.

BS OHSAS 18001 staje się 45001:2018

>>>
Skutecznie wdrożony system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy to potwierdzenie, iż organizacja angażuje się w kwestie zdrowia i bezpieczeństwa pracowników.  Wymagania zawarte w normie umożliwiają odpowiednio do potrzeb organizacji, sformułowanie polityki i celów oraz ich skuteczną realizację. Normy PN-N-18001 oraz OHSAS 18001 stanowią podstawę do certyfikacji systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

OHSAS - Occupational Health and Safety Assessment Specification, to międzynarodwa specyfikacja zawierająca wymagania  dotyczące  SZBiHP.  Norma   PN-N-18001  to  jej odpowiednik w Polsce.

Co jest badane i oceniane w trakcie auditu?

W ramach procesu certyfikacji realizowane są działania składające się z kontroli dokumentów – faza wstępna, oraz  późniejszego auditu na miejscu, w firmie. Ocenie podlegają m.in. następujące punkty normy:

wymagania ogólne,
  planowanie z oceną ryzyk oraz wymagania prawne,
  realizacja działań,
  przegląd zarządzania.

Ze względu na porównywalność strukturalną z ISO 14001, wymagania BS OHSAS 18001 można stosunkowo łatwo zintegrować z istniejącym systemem zarządzania środowiskowego. Audity przeprowadzane przez TÜV Hessen realizowane są również  w formie zintegrowanych auditów systemowych dla ISO 9001, ISO 14001 i BS OHSAS 18001. Specyfikacja BS OHSAS 18001 może być używana przez dowolną organizację, która chce wdrożyć sformalizowane procesy w celu zmniejszenia zagrożeń dla zdrowia i zdrowia pracowników, klientów i społeczeństwa.

>>>
Jak długo ważny jest certyfikat?

Po pozytywnym zakończeniu procedury certyfikacyjnej przyznawany jest certyfikat TÜV PROFiCERT BS OHSAS 18001, który jest ważny w okresie 3 lat i podlega corocznym auditom nadzoru, zwiększając wartości i poprawiając warunki życia.

        

TÜV Hessen to sprawdzony partner i gwarancja w obszarze bezpieczeństwa i ochrony środowiska, jakości, instalacji przemysłowych, produktów i usług. TÜV od ponad 150 lat wspiera i chroni, a także stwarza podstawy do rozwoju i doskonalenia. Rosnące wymagania dotyczące wydajności i efektywności charakteryzują obecne rynki. Wiedza i doświadczenie TÜV Hessen zwiększają siłę ekonomiczną firm. Wspólnie wspieramy rozwój społeczny, zwiększając bezpieczeństwo i poprawiając warunki życia.

 

NewsNEWS

OD STUDENTA DO EKSPERTA - REAKTYWACJA!

Autor: HRS, 14.03.2019

Cieszymy się, że nadal jesteście tak żywo zainteresowani szkoleniami w projekcie OSDE [Od Studenta Do Eksperta]. Jest nam niezmiernie miło...

Więcej >

Weź udział w projekcie IRIS - CYBERBEZPIECZEŃSTWO

Autor: HRS, 18.10.2018

Niniejszym pragniemy zaprosić wszystkie podmioty, zainteresowane złożeniem oferty w ramach projektu IRIS - Cyberbezpieczeństwo do składania ofert...

Więcej >

ASYSTENT / ASYSTENTKA DS. SZKOLEŃ - IRIS

Autor: HRS, 04.12.2018

O naszym sukcesie decydują ludzie. To dzięki naszym Partnerom i Współpracownikom możemy powiedzieć, że jesteśmy dynamicznie rozwijającą...

Więcej >

IRIS-CYBERBEZPIECZEŃSTWO - PO WER

Autor: HRS, 19.09.2018

IRIS - to projekt realizowany w ramach współpracy międzynarodowej, pomiędzy TÜV Hessen i HRS przy wsparciu środków programowych PO WER....

Więcej >

Akredytacja DAkkS dla TÜV Hessen – ISO 45001

Autor: HRS, 14.03.2019

Pragniemy poinformować, iż od II kwartału 2019 TÜV Hessen będzie realizował audity na zgodność z ISO 45001 w ramach programu akredytowanego...

Więcej >

Przyłącz się do IRIS - CYBERBEZPIECZEŃSTWO

Autor: HRS, 19.03.2019

Przyłącz się do nas i skorzystaj z wiedzy eksperckiej w zakresie kompleksowego zarządzania cyberbezpieczeństwem w organizacji...

Więcej >

Ta witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na korzystanie z cookie.
Przeglądarka internetowa umożliwia zablokowanie plików cookie.

Zamknij [X]