Kontakt

Zadzwoń

tel.+48 71 735 11 10
fax+48 71 735 11 12

Adres

HRS Sp. z o. o.
Plac Solny 14
50-062 Wrocław

WARUNKI PŁATNOŚCI I ZGŁOSZENIA

SZKOLENIA OTWARTE

Osoby zainteresowane szkoleniem otwartym, powinny w terminie najpóźniej do 10 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia, wnieść opłatę za wybrane szkolenie/kurs. Płatność powinna być zrealizowana w oparciu o fakturę proforma, wystawioną przez HRS. Faktura przesyłana jest na wyznaczony adres wraz z potwierdzeniem rezerwacji miejsca.

Osoba/Firma/Organizacja   zgłaszając   uczestnika/uczestników   na   szkolenie,   upoważnia   HRS Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, Plac Solny 14, do wystawienia faktury VAT bez podpisu.

Płatności przelewem za szkolenie prosimy kierować na konto RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A., numer rachunku: 52 1750 1064 0000 0000 1297 4817 z dopiskiem: data, tytuł szkolenia, nazwisko uczestnika.

HRS Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany harmonogramu i przebiegu szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia, osoby wpisane na listę uczestników otrzymują pełen zwrot wniesionej opłaty za szkolenie. Wycofanie uczestnika ze szkolenia, będzie uwzględnione po wcześniejszym, pisemnym zgłoszeniu na adres e-mail: szkolenia@hrs-cert.com w terminie nie krótszym niż 7 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia. Rezygnacja w terminie krótszym niż 7 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia, skutkuje brakiem zwrotu opłaty za szkolenie.

Certyfikaty i zaświadczenia, potwierdzające ukończenie szkolenia lub uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu, będą przesyłane uczestnikom szkolenia po uregulowaniu wszystkich płatności.

W celu realizacji Państwa zapytania lub zgłoszenia na szkolenie, kurs lub seminarium poprzez nasz formularz lub drogą e-mail, przetwarzamy i gromadzimy Państwa dane. W celu uzyskania szerszych informacji, prosimy zapoznać się z polityką prywatności HRS.