Kontakt

Zadzwoń

tel.+48 71 735 11 10
fax+48 71 735 11 12

Adres

HRS Sp. z o. o.
Plac Solny 14
50-062 Wrocław

ZARZĄDZANIA ENERGIĄ ISO 50001

5.06.2012

Nowy standard identyfikuje wymagania Systemu Zarządzania Energią  (EnMS) i obowiązuje od listopada 2011. Norma wyznacza najlepsze praktyki (Best Practices)  zmierzające do systematycznej redukcji kosztów energii w przedsiębiorstwie.

Zabezpieczenie dostaw energii po konkurencyjnych cenach, staje się jednym z ważniejszych elementów polityki przedsiębiorstw, które charakteryzują się wysoką energochłonnością. Z uwagi na rosnące koszty energii i jej przesyłu oraz brak bezpośredniego wpływu przedsiębiorców na ceny energii, na znaczeniu zyskuje efektywne jej wykorzystanie. Badania prowadzone wśród firm przemysłowych wskazują, iż ponad 88% ankietowanych organizacji wykazuje zainteresowanie zoptymalizowanym wykorzystaniem energii. W efekcie, redukcja kosztów energii staje się powoli jednym z najważniejszych celów biznesowych.

ISO 50001 jest efektywnym narzędziem, mającym za cel systematyczną i długofalową redukcję zużycia energii i związanych z tym kosztów. Nowa norma idzie o krok    dalej    niż miało    to   miejsce w przypadku zintegrowanej kontroli jakości w procesach ISO 9001. Wyznacza drogę do trwałej poprawy efektywności i konkurencyjności rynkowej organizacji poprzez skuteczną redukcję kosztów energii.

Celem omawianej normy jest wsparcie organizacji w budowie systemu i procesów mających na celu poprawę efektywności energetycznej. Usystematyzowane zarządzanie energią skutkuje nie tylko redukcją kosztów energii, ale również istotnie wpływa na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. ISO 50001 opisuje wymagania dla  systemu   dzięki,      którym    przedsiębiorstwo  spełnia   zarówno   wymagania   prawne,  jaki   i  inne zobowiązania      nakładane     na   konsumentów    energii.     Wraz z wprowadzeniem EnMS, zainicjowano procesy związane z analizą i optymalizacją ww. standardu (transparentność). ISO 50001 jest jak każdy inny standard. To dobrze skrojony instrument, który umożliwia realizację kompleksowych, zintegrowanych działań służących efektywnemu wykorzystaniu energii w przedsiębiorstwie. Integralność w tym znaczeniu rozumiana jest jako łańcuch procesów – od zakupu energii do jej wykorzystania, ustrukturyzowany i udokumentowany w celu optymalizacji ekonomicznej i ekologicznej (poprawa efektywności energetycznej procesów, urządzeń i sprzętu w celu obniżenia kosztów zużycia energii i emisji C02).

Efektywność systemu zarządzania zużyciem energii daje się zmierzyć w oparciu o konkretne parametry. Niemieckie Ministerstwo Środowiska opublikowało wyniki badań, które wskazują na możliwe oszczędności w dostawie ciepła nawet do 30%, w przypadku instalacji sprężonego powietrza do 40%, oświetlenia nawet do 70%.

Sama  terminologia  normy  nie  pozostawia  wątpliwości, że  ekonomia   odgrywa  tu  kluczową  rolę i koncepcja zarządzania nie dotyczy wyłącznie planowania i koordynacji powtarzalnych operacji. Zarządzanie energią tworzy zatem nierozerwalny związek pomiędzy ekonomią i obszarem technicznym. Nowa norma  EnMS jest stosunkowo łatwa we wdrożeniu, a w swej strukturze przypomina ISO 14001. Można ją łatwo zintegrować z normą środowiskową i/lub systemem zarządzania jakością. Firmy, które posiadają funkcjonujące systemy zarządzania nie będą miały większych problemów z wdrożeniem nowego standardu. Po analizie dokumentacji i wymagań można dojść do wniosku, że w przypadku tylu pokrywających się ze sobą elementów, EnMS nie jest właściwie potrzebny. Przestrzegamy przed popełnieniem tego błędu. Owszem, wykorzystanie zasobów (energii) jest brane pod uwagę w przypadku ISO 14001 jednak, gdy przyjrzymy się temu bliżej, okazuje się, że ISO 14001 mało skutecznie i nietrwale ingeruje w zagadnienia z obszaru efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach.

Jest coś jeszcze - świadomość ekologiczna, która funkcjonuje w naszej rzeczywistości jako zagadnieniem o znaczeniu nie tylko etycznym ale również biznesowym.

Zarządzanie energią posiada jasno zdefiniowaną funkcję i jak w przypadku pozostałych norm,  organizacje, które wdrożą ten standard, zdobędą kolejne narzędzie w walce konkurencyjnej na rynku. Rozpoczynając prace przy wdrożeniu systemu zarządzania energią i w efekcie jego certyfikacja, zapewniają nie tylko ograniczenie emisji C02 i obniżenia kosztów funkcjonowania, ale również status „wzoru do naśladowania” – zarówno na szczeblu biznesowym, jak i politycznym.

Jürgen Bruder
Prokurent i CSO Jednostki Certyfikującej TÜV Hessen