Kontakt

Zadzwoń

tel.+48 71 735 11 10
fax+48 71 735 11 12

Adres

HRS Sp. z o. o.
Plac Solny 14
50-062 Wrocław

NOWELIZACJA NORMY ISO/IEC 17025

6.03.2016

W konsekwencji rewizji EN ISO 9001 z września 2015 przyśpieszeniu uległy prace nad ISO/IEC 17025  < Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących>.

Odpowiedzialny za prace nad strukturą normy jest powołany na początku 2015 zespół ISO/CASCO WG 44, który w ciągu najbliższych 22 miesięcy opublikuje projekt w formacie FDIS 17025. Prace nad nowelizacja są ukierunkowana na dostosowanie jej struktury i treści wymagań w obszarze organizacji i zarządzania do wymagań CASCO, dotyczących opracowywania norm serii ISO 17000, w tym możliwości wykorzystania w systemie zarządzania laboratoriów:

- systemu zarządzania jakością, opartego o wymagania normy ISO 9001 (adoptowanie systemu
  wg wymagań normy ISO 9001 funkcjonującego w laboratorium lub organizacji, której częścią
  jest laboratorium)
.

Zmiany w strukturze obejmują również podział dotychczasowych wymagań na trzy podstawowe grupy:

- wymagania dotyczące organizacji,
- zasobów;
- procesów.

Podejściu procesowemu towarzyszą wymagania dotyczące zarządzania ryzykiem w działalności laboratorium (ukierunkowanie wymagań dotyczących analizy ryzyka na ich powiązanie z głównym procesem laboratorium: badaniami i/lub wzorcowniami).

Więcej   na   temat   zmian   w  ISO/IEC 17025   już   na   naszych   najbliższych   szkoleniach
oraz na KNOW HOW CLUB.


Zapraszamy na szkolenia z certyfikatami TÜV Hessen.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Działem Szkoleń.

tel.: +48 71 735 11 10
e-mail: szkolenia@hrs-cert.com