Kontakt

Zadzwoń

tel.+48 71 735 11 10
fax+48 71 735 11 12

Adres

HRS Sp. z o. o.
Plac Solny 14
50-062 Wrocław

ISO 50001 (EnMS) - NOWELIZACJA USTAWY

3.11.2015

05.12.2015  to data, która w najbliższym czasie, będzie kojarzyć się dużym organizacjom (tj. nie będącym MŚP) z audytem energetycznym.

Zgodnie z art. 8 ust. 4 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dn. 25 października 2012 w sprawie efektywności energetycznej (tzw. dyrektywa EED – ang. Energy Efficiency Directive) ustawodawca jasno zdefiniował w art. 2 ust. 25 czym jest audyt energetyczny, a w art. 8 ust. 4 precyzuje dodatkowo datę 05.12.2015  jako ostateczną dla przeprowadzenia audytów energetycznych.

Dalej w ust. 6 czytamy, iż przedsiębiorstwa niebędące MŚP, które wdrożyły system zarządzania energią lub środowiskowy i został on certyfikowany przez niezależną jednostkę certyfikującą (czyt. Podmiot), są zwolnione z obowiązku, o którym mowa w dokumencie.

Czy jesteśmy gotowi na efektywne zarządzanie energią?  <Dowiedz się węcej>

Autor - HRS