Kontakt

Zadzwoń

tel.+48 71 735 11 10
fax+48 71 735 11 12

Adres

HRS Sp. z o. o.
Plac Solny 14
50-062 Wrocław

ISO 45001 – ROZWINIĘCIE OHSAS 18001

30.03.2016

Już  pod  koniec  tego  roku  (10.2016)  pojawi  się  długo  oczekiwana   norma   ISO  45001  (FDIS)
< Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy – Wymagania i wytyczne stosowania >. To owoc prac Komitetu Technicznego ISO/PC 283 oraz szeregu organizacji międzynarodowych, w tym ILO (International Labour Organization - Międzynarodowej Organizacji Pracy).

Nowa   norma  z   zunifikowaną   strukturą   HLS  (High Level Structure)  umożliwi  łatwą  integrację
z pozostałymi normami m.in.: EN ISO 9001:2015, EN ISO 14001:2015. ISO 45001 jest dedykowana każdej organizacji, bez względu na jej wielkość i charakter prowadzonej działalności.

ISO 45001 ujednolici, w zamyśle Komitetu ISO, wymagania i zapotrzebowanie na globalne postrzeganie środowiska pracy i zagrożeń w nim występujących z uwzględnieniem kultury pracy, różnorodnych systemów prawnych i oczekiwań organizacji pozarządowych.

Więcej na temat  zmian w ISO 45001 już  wkrótce na  KNOW HOW CLUB.

Autor - HRS