IRIS-CYBERBEZPIECZEŃSTWO

Kontakt

Zadzwoń

tel.+48 71 735 11 10
fax+48 71 735 11 12

Adres

HRS Sp. z o. o.
Plac Solny 14
50-062 Wrocław

IRIS-CYBERBEZPIECZEŃSTWO

19.09.2018

IRIS-CYBERBEZPIECZEŃSTWO - to projekt realizowany w ramach współpracy międzynarodowej, pomiędzy TÜV Hessen i HRS Sp. z o.o. przy wsparciu środków programowych POWR.

Cieszymy się, że nasza inicjatywa zyskała uznanie wśród ekspertów i instytucji wspierających rozwój prac nad cyberbezpieczeństwem. 
Pragniemy z dumą poinformować, iż w ramach programu "Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa" rozpoczynamy działania zmierzające do podniesienia świadomości w zakresie cyberbezpieczeństwa.

Problem cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych to jeden z kluczowych problemów współczesnych organizacji. W czerwcu 2016 r. na szczycie w Warszawie NATO uznało cyberprzestrzeń za strefę działań operacyjnych, obok lądu, morza, powietrza i przestrzeni kosmicznej, co zostało jednym z powodów opracowania przez Ministerstwo Cyfryzacji  - Krajowych Ram Polityki Cyberbezpieczeństwa na lata 2017-2022. Zatwierdzenie strategii stanowi potwierdzenie wyzwania, dotykającego zarówno sferę prywatną, biznesową, jak i administracyjną (samorządową/rządową).

Więcej informacji na temat IRIS-CYBERBEZPIECZEŃSTWO, już w najbliższym czasie.