Kontakt

Zadzwoń

tel.+48 71 735 11 10
fax+48 71 735 11 12

Adres

HRS Sp. z o. o.
Plac Solny 14
50-062 Wrocław

AKTUALIZACJA NORMY ISO/IEC 27001

24.06.2014

Informujemy, iż zgodnie z rezolucją IAF nr 2013-13 z października 2013 wprowadza się dwuletni okres przejściowy dla zaktualizowanej wersji standardu ISO/IEC 27001:2013 „Technika informatyczna – Techniki bezpieczeństwa – Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji – Wymagania”.

Okres przejściowy dla certyfikatów potwierdzających zgodność systemu zarządzania z normą ISO/IEC 27001:2005 upływa z dniem 01.10.2015. Podstawą wszystkich nowych certyfikacji oraz recertyfikacji, które będą realizowane po 30.09.2014 jest norma ISO/IEC 27001:2013.

Powyższe zalecenie nakłada obowiązek dostosowania funkcjonującego w organizacji certyfikowanej, systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji do wymagań nowej normy ISO/IEC 27001:2013.

Od dnia 01.10.2015 wszystkie certyfikaty wydane przez TÜV Hessen wg normy ISO/IEC 27001:2005 tracą swoją ważność.

Autor - HRS