Kontakt

Zadzwoń

tel.+48 71 735 11 10
fax+48 71 735 11 12

Adres

HRS Sp. z o. o.
Plac Solny 14
50-062 Wrocław

TÜV KNOW-HOW CLUB

Dynamiczny rozwój w każdej dziedzinie jest już na stałe wpisany w kalendarz naszych wydarzeń. Systemy zarządzania podlegają tym samym zasadom. Koniecznością staje się podejmowanie szybkich decyzji w oparciu o doświadczenie i intuicję. Takie postępowanie prowadzi niekiedy do konieczności przebudowy całej struktury organizacji, procesów w bardzo  krótkim  czasie.  Sprawnie
i z sukcesem przeprowadzone tego typu działania nie są dziełem przypadku. To KNOW-HOW jest kluczem do sukcesu.

To  przewaga   konkurencyjna,  która  w  przyszłości   pozwoli   stworzyć  alternatywne   rozwiązania
i solidne bariery ograniczające wejście na rynek potencjalnej konkurencji. Jak dotrzeć do odpowiedniej wiedzy? Które z informacji są istotne dla mojego przedsiębiorstwa? Odpowiedzi na te pytania znajdziecie Państwo w TÜV KNOW-HOW CLUB.

Filozofia,  która   przyświeca  koncepcji   klubu   jest   jasna: przewaga  nad  konkurencją  wynikająca
z unikatowej  wiedzy  (technologii, koncepcji)  jest  jednym  z  ważniejszych  kryteriów  decydujących
o powodzeniu projektu, a w szczególności projektów innowacyjnych. Dlatego proponujemy Państwu, jako członkom TÜV KNOW-HOW CLUB skorzystanie z wiedzy naszych ekspertów.

W celu uzyskania informacji na temat członkostwa w TÜV KNOW-HOW CLUB prosimy o kontakt na numer telefonu: 71 735 11 10 lub e-mail: info@hrs-cert.com

TÜV KNOW-HOW CLUB jest inicjatywą TÜV Hessen.

Dołącz do nas na Facebooku >>> KNOW-HOW CLUB