Kontakt

Zadzwoń

tel.+48 71 735 11 10
fax+48 71 735 11 12

Adres

HRS Sp. z o. o.
Plac Solny 14
50-062 Wrocław

TRANSFER AKREDYTOWANEGO CERTYFIKATU

Zgodnie z wytycznymi IAF (International Accreditation Forum) transfer ważnego certyfikatu systemu zarządzania Klienta do Jednostki Certyfikującej TÜV HESSEN jest możliwy. Takie działanie może być przeprowadzone na każdym etapie cyklu certyfikacji. Należy jednak pamiętać o podstawowych warunkach, które muszą być spełnione, aby zachować ciągłość certyfikacji.  W celu zagwarantowania  poprawności  realizacji transferu, wcześniejsza Jednostka Certyfikująca musi być członkiem MLA, a także:

- certyfikat systemu zarządzania powinien być akredytowany i ważny w chwili transferu (należy
  przedstawić kopię  ważnego certyfikatu),
- jeżeli w czasie ostatniego auditu stwierdzono niezgodności, należy je niezwłocznie usunąć
  przed auditem TÜV HESSEN.

W trakcie przygotowania do auditu, TÜV HESSEN zobowiązane jest do zapoznania się z Państwa ostatnim raportem z auditu (kończącym cykl we wcześniejszej Jednostce Certyfikującej).

Transfer akredytowanego certyfikatu zarządzania do TÜV HESSEN jest nieodpłatny. W przypadku, gdy certyfikat Klienta został zawieszony, stracił ważność lub w wyniku nieusuniętych w terminie niezgodności nie zrealizowano kolejnego auditu w cyklu certyfikacyjnym przejęcie certyfikatu nie jest możliwe. Rozwiązaniem dla takiej i podobnych sytuacji jest nowa certyfikacja i ponowne wydanie certyfikatu po pomyślnie zakończonym audicie.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zapraszamy do kontaktu!

tel.: +48 71 735 11 10
e-mail: info@hrs-cert.com