Kontakt

Zadzwoń

tel.+48 71 735 11 10
fax+48 71 735 11 12

Adres

HRS Sp. z o. o.
Plac Solny 14
50-062 Wrocław

SCC /SCP

Procedura TÜV PROFiCERT w zakresie SCC lub SCP  - Safety Certificate Contractors, to zarządzanie bezpieczeństwem skierowane do podwykonawców realizujących działania w obszarze przemysłowym, głownie budowlano-montażowym. Elementami, które wchodzą w zakres pojęciowy tego systemu są: bezpieczeństwo pracy oraz ochrona środowiska.

Do głównych korzyści z wdrożenia systemu zarządzania wg. SCC/SCP należy zaliczyć przede wszystkim zmniejszenie ryzyka występowania wypadków.
Wskaźnik wypadkowości stanowi kluczowy element  systemu, który jest oceniany w czasie trwania cyklu certyfikacyjnego.

Do głównych korzyści z wdrożenia systemu zarządzania wg. SCC/SCP należy zaliczyć przede wszystkim:

- budowa świadomości i odpowiedzialności w obszarze bezpieczeństwa,
- zmniejszenie ryzyka występowania wypadków,
- poprawa organizacji pracy poprzez sprawne zarządzanie bezpieczeństwem,
- spełnienie wymagań prawnych dla podwykonawców realizujących prace niebezpieczne
  dla zdrowia i życia,
- doskonalenie scenariuszy postępowania w czasie wypadków lub awarii,
- dostęp do nowych, potencjalnych klientów.

W ramach procesu certyfikacji badaniu podlegają takie zagadnienia jak:

- polityka bezpieczeństwa,
- zaangażowanie kierownictwa,
- analiza i ocena zagrożeń, plany działań,
- szkolenia, informacje i wskazówki,
- plany awaryjne,
  oraz inne wynikające z wymagań normy.

Jak długo ważny jest certyfikat?

Po pozytywnym zakończeniu procedury certyfikacyjnej przyznawany jest certyfikat TÜV PROFiCERT SCC lub SCP, który jest ważny w okresie 3 lat i podlega  corocznym auditom nadzoru.
                                   
Więcej o najważniejszych zmianach możesz się dowiedzieć tu: >>> KNOW-HOW CLUB

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zapraszamy do kontaktu!

tel.: +48 71 735 11 10
e-mail: info@hrs-cert.com