Kontakt

Zadzwoń

tel.+48 71 735 11 10
fax+48 71 735 11 12

Adres

HRS Sp. z o. o.
Plac Solny 14
50-062 Wrocław

OHSAS 18001

Skutecznie wdrożony system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy to potwierdzenie, iż organizacja angażuje się w kwestie zdrowia i bezpieczeństwa pracowników.  Wymagania zawarte w normie umożliwiają odpowiednio do potrzeb organizacji, sformułowanie polityki i celów oraz ich skuteczną realizację. Norma PN-N-18001 oraz OHSAS 18001 stanowią podstawę do certyfikacji systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Norma ta, podobnie jak ISO 14001, wzorowana jest na systemie zarządzania jakości i opiera się na koncepcję ciągłego doskonalenia. Wymienione standardy zostały opracowane w sposób ułatwiających ich integrację w praktyce.

OHSAS - Occupational Health and Safety Assessment Specification, to międzynarodwa specyfikacja zawierająca wymagania  dotyczące  SZBiHP.  Norma   PN-N-18001  to  jej  odpowiednik
w Polsce.

Systemowe podejście do  minimalizowania  zagrożeń   i   ryzyka   to   najskuteczniejszy   sposób   zapewnienia akceptowalnego poziomu bezpieczeństwa i  higieny pracy.   Organizacje  certyfikowane  nie  ograniczają  się do spełnienia    podstawowych     wymagań    ustawodawczych,   ale   rozwijają   i doskonalą swoje systemy w sposób ciągły, stawiając sobie za cel „ZERO WYPADKÓW”.

Korzyści z wdrożonego i certyfikowanego systemu OHSAS 18001/ PN-N-18001:

- identyfikacja zagrożeń dla bezpieczeństwa pracowników;
- analiza zagrożeń i przeciwdziałanie zagrożeniom;
- poprawa zarządzania zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników;
- budowa świadomości i zaangażowanie wszystkich pracowników w organizacji
  w zapewnienie bezpieczeństwa;
- oświadczenie zgodności z prawem i przepisami  szczegółowymi;
- potencjalne zmniejszenie liczby  wypadków i urazów przy pracy;
- ograniczenie kosztów związanych z ubezpieczeniami i odszkodowaniami;
- poprawa warunków pracy;
- zmniejszenie kosztów pracy;
- wzrost zaufania ze strony pracowników w odniesieniu do organizacji;
- pozytywny efekt marketingowy.

Certyfikacja systemu wg OHSAS 18001/ PN-N-18001 przez niezależną Jednostkę Certyfikującą jaką jest TÜV Hessen,  potwierdza poprawność funkcjonowania organizacji  pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy . 

W przypadku zainteresowania naszym zakresem usług, zapraszamy Państwa do kontaktu.

Zapraszamy Państwa również do zapoznania się z pozostałym zakresem  usług HRS i TÜV Hessen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zapraszamy do kontaktu!

tel.: +48 71 735 11 10
e-mail: info@hrs-cert.com