Kontakt

Zadzwoń

tel.+48 71 735 11 10
fax+48 71 735 11 12

Adres

HRS Sp. z o. o.
Plac Solny 14
50-062 Wrocław

OHSAS 18001

Procedura TÜV PROFiCERT w zakresie BS OHSAS 18001 - system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, obejmuje swym zakresem wszystkie branże.

Skutecznie wdrożony system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy to potwierdzenie, iż organizacja angażuje się w kwestie zdrowia i bezpieczeństwa pracowników.  Wymagania zawarte w normie umożliwiają odpowiednio do potrzeb organizacji, sformułowanie polityki i celów oraz ich skuteczną realizację. Normy PN-N-18001 oraz OHSAS 18001 stanowią podstawę do certyfikacji systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

OHSAS - Occupational Health and Safety Assessment Specification, to międzynarodwa specyfikacja zawierająca wymagania  dotyczące  SZBiHP.  Norma   PN-N-18001  to  jej  odpowiednik
w Polsce.

Co jest badane i oceniane w trakcie auditu?

W ramach procesu certyfikacji realizowane są działania składające się z kontroli dokumentów – faza wstępna, oraz  późniejszego auditu na miejscu, w firmie. Ocenie podlegają m.in. następujące punkty normy:

- wymagania ogólne,
- planowanie z oceną ryzyk oraz wymagania prawne,
- realizacja działań,
- przegląd zarządzania.

Ze względu na porównywalność strukturalną z ISO 14001, wymagania BS OHSAS 18001 można stosunkowo łatwo zintegrować z istniejącym systemem zarządzania środowiskowego. Audity przeprowadzane przez TÜV Hessen realizowane są również  w formie zintegrowanych auditów systemowych dla ISO 9001, ISO 14001 i BS OHSAS 18001. Specyfikacja BS OHSAS 18001 może być używana przez dowolną organizację, która chce wdrożyć sformalizowane procesy w celu zmniejszenia zagrożeń dla zdrowia i zdrowia pracowników, klientów i społeczeństwa.

Jak długo ważny jest certyfikat?

Po pozytywnym zakończeniu procedury certyfikacyjnej przyznawany jest certyfikat TÜV PROFiCERT BS OHSAS 18001, który jest ważny w okresie 3 lat i podlega  corocznym auditom nadzoru.

Więcej o najważniejszych zmianach możesz się dowiedzieć tu: >>> KNOW-HOW CLUB

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zapraszamy do kontaktu!

tel.: +48 71 735 11 10
e-mail: info@hrs-cert.com