Kontakt

Zadzwoń

tel.+48 71 735 11 10
fax+48 71 735 11 12

Adres

HRS Sp. z o. o.
Plac Solny 14
50-062 Wrocław

ISO/IEC 27001

System zarządzania bezpieczeństwem informacji (ZSBI) to od lat standard w działalności wielu organizacji, który stanowi fundament w zabezpieczeniu aktywów firmy.  Podstawą do certyfikacji jest norma ISO/IEC 27001, która zastąpiła starą normę BS 7799.

Dzięki swojej uniwersalnej strukturze, norma ISO/IEC 27001 może być implementowana
i certyfikowana na dowolnym gruncie organizacyjnym.

W dobie zalewających nas informacji o kradzieży danych z chronionych serwerów wydawać się może, iż to właśnie tego powinniśmy się obawiać najbardziej. Nic bardziej mylnego. Nielegalne pozyskanie lub ujawnienie danych poprzez włamania do serwerów nie jest najczęstszym źródłem wycieku danych z organizacji, lecz sami członkowie organizacji.

Do najczęstszych zdarzeń mających znamiona naruszenia bezpieczeństwa należą; świadome działania zmierzające do pozyskania danych, plików, dostępu do baz danych (aplikacji), dokumentów drukowanych (umowy, pisma, plany, projekty), nośników danych (dysków twardych, optycznych, taśm magnetycznych), e-maili oraz szeroko rozumianej wiedzy (know-how). Każda z tych informacji stanowi konkretną wartość/potencjalną stratę dla organizacji (wartość bezpośrednia – strata finansowa, wartość pośrednia – ryzyko/skutki prawne).

Poprawnie wdrożony i certyfikowany system zarządzania bezpieczeństwem informacji wg ISO/IEC 27001 pomaga w ochronie zasobów informacji organizacji. To podstawowy argument, który pokrywa się z licznymi wymaganiami prawnymi, takimi jak; np. ochrona danych osobowych.

Korzyści z certyfikacji systemu ISO/IEC 27001:

- niezależne zapewnienie o spełnieniu wymagań prawnych,
- niezależna weryfikacja i ocena ryzyka oraz zarządzanie ryzykiem w organizacji,
- zwiększenie konkurencyjności, poprzez zapewnienie Klientów/rynku o wadze
  i celowości realizowanych zadań z zakresu bezpieczeństwa informacji,
- gwarancja ciągłości działań,
- możliwość integrowania z innymi systemami (ISO 9001, ISO 14001).

Certyfikacja systemu wg ISO/IEC 27001 przez niezależną Jednostkę Certyfikującą jaką jest TÜV Hessen,  potwierdza poprawność funkcjonowania organizacji  pod względem bezpieczeństwa informacji. 

W przypadku zainteresowania naszym zakresem usług, zapraszamy Państwa do kontaktu.

Zapraszamy Państwa również do zapoznania się z pozostałym zakresem  usług HRS i TÜV Hessen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zapraszamy do kontaktu!

tel.: +48 71 735 11 10
e-mail: info@hrs-cert.com