Kontakt

Zadzwoń

tel.+48 71 735 11 10
fax+48 71 735 11 12

Adres

HRS Sp. z o. o.
Plac Solny 14
50-062 Wrocław

ISO 9001

ISO 9001 to obecnie najbardziej popularny system zarządzania, zawierający wymagania dotyczące jakości.  Za wdrożeniem i certyfikacją systemu zarządzania jakością zgodnie z ISO 9001 przemawia wiele powodów. Do najważniejszych z nich należą m.in.:

- podwyższenie bezpieczeństwa realizowanych procesów w organizacji;
- wzrost efektywności realizowanych procesów;
- podniesienie jakości pracy;
- wzrost satysfakcji Klienta;
- optymalizacja procesów, obniżenie kosztów na skutek poprawy jakości;
- lepsza rozpoznawalność firmy na rynku (efekt marketingowy);
- zwiększony dostęp do środków pomocowych w ramach projektów EU;
- zwiększone szanse w przetargach;
- zwiększenie konkurencyjności.

Z uwagi na uniwersalność standardu, system może mieć  zastosowanie w każdej organizacji usługowej, czy produkcyjnej. Od dłuższego czasu daje się zaobserwować pozytywny trend również w organizacjach na pozór odbiegających od wymagań stawianych tradycyjnym przedsiębiorstwom, jak placówki zdrowia (szpitale, przychodnie, gabinety specjalistyczne), policja, instytucje samorządowe oraz administracji publicznej różnego szczebla.

Często warunkiem rozpoczęcia współpracy z Klientem jest certyfikowany system zarządzania jakością. Opinia Jednostki Certyfikującej TÜV Hessen, to niezależne potwierdzenie wdrożenia ISO 9001. To ważne narzędzie w skutecznej walce konkurencyjnej na rynku Unii Europejskiej.

W przypadku zainteresowania naszym zakresem usług certyfikacyjnych,  zapraszamy Państwa do kontaktu.

Zapraszamy Państwa również do zapoznania się z pozostałym zakresem  usług HRS i TÜV Hessen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zapraszamy do kontaktu!

tel.: +48 71 735 11 10
e-mail: info@hrs-cert.com