Kontakt

Zadzwoń

tel.+48 71 735 11 10
fax+48 71 735 11 12

Adres

HRS Sp. z o. o.
Plac Solny 14
50-062 Wrocław

ISO 50001

W sierpniu 2011 opublikowano standard EN 16001:2009, a już pod koniec 2012 roku pojawiła się aktualizacja w postaci ISO 50001:2011, która od końca kwietnia zastępuje EN 16001.

TÜV Hessen jest jedną z pierwszych Jednostek Certyfikujących, która posiada (od 03.2012) akredytację na certyfikację zgodnie ze standardem ISO 50001 (TÜV PROFiCERT). Od 24.04.2012 możliwa jest certyfikacja wyłącznie na zgodność z ISO 50001.

Norma ISO 50001 (EnMS)  jest naturalnym odzwierciedleniem przemian i trendów w naszym świecie. Ogólnym założeniem dla normy ISO 50001 jest  wsparcie organizacji w budowie  systemów i niezbędnych procesów służących do poprawy efektywności energetycznej. Działania te zmierzają do redukcji kosztów, zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych,    poprawy   instalacji   technicznych i urządzeń oraz spełnienia wymagań prawnych. Ważnym elementem jest również budowanie świadomości wśród personelu organizacji, co w dalszych etapach działań ma konkretny, finansowy wymiar w postaci oszczędności.

Mały nakład – duży efekt.

Organizacje, które posiadają już wdrożony i sprawnie działający system ISO 14001 lub EMAS mają ułatwione zadanie. ISO 50001 odpowiada w swej budowie, pod wieloma względami ISO 14001 i tym samym pozwala się łatwo zintegrować z istniejącym systemem zarządzania środowiskowego, czy zarządzania jakością.  EnMS jest szczególnie atrakcyjny dla  producentów,  dla których redukcja kosztów energii to wymierny efekt systemu. Ekonomiczne efekty nie kończą się na oszczędnościach, również zwiększenie konkurencyjności na rynku , to efekt sprawnie działającego EnMS.

Cele i zalety EnMS:

- analiza i optymalizacja wszystkich działań w organizacji wpływających na zużycie energii;
- uporządkowanie podejścia do pomiaru i zużycia energii;
- wpływ na zachowanie i budowa świadomości członków organizacji w celu zmniejszenia zużycia  
   energii;
- zmniejszenie emisji C02 do atmosfery;
- długofalowe oszczędności w energii;
- możliwości stworzenia nowych produktów i usług;
- możliwość implementacji zarówno w małej, jak i dużej organizacji.

Systematyczne   zaangażowanie   się   w   system,   zakotwiczone   w   filozofii   organizacji   to   podstawy w osiągnieciu celu jakim jest certyfikat.  TÜV Hessen oferuje Państwu certyfikację TÜV PROFiCERT Systemu Zarządzania Energią (EnMS)  wg ISO 50001

Zalecamy również integrację systemu z ISO 9001 oraz ISO 14001 w ramach auditu certyfikującego.

W przypadku zainteresowania naszym zakresem usług certyfikacyjnych,  zapraszamy Państwa do kontaktu.

Zapraszamy Państwa również do zapoznania się z pozostałym zakresem  usług HRS i TÜV Hessen.

Czytaj również  >> EKOLOGIA SPOTYKA EKONOMIĘ << w zakładce NEWS

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zapraszamy do kontaktu!

tel.: +48 71 735 11 10
e-mail: info@hrs-cert.com