Kontakt

Zadzwoń

tel.+48 71 735 11 10
fax+48 71 735 11 12

Adres

HRS Sp. z o. o.
Plac Solny 14
50-062 Wrocław

ISO 22000

ISO 22000 to standard określający wymagania, odnoszące się do działań bezpośrednio i pośrednio związanych z produkcją żywności i jej dystrybucją. Jednym słowem norma ta przeznaczona jest dla wszystkich organizacji uczestniczących w łańcuchu dostaw żywności:

- producenci (rolnicy, producenci pasz, dodatków spożywczych);
- dystrybutorzy (sieci handlowe, magazyny);
- firmy spedycyjne;
- producenci opakowań;
- producenci maszyn i urządzeń dla branży spożywczej;
- Ho-Re-Ca (hotele, restauracje, firmy cateringowe)
  oraz pozostałe organizacje zaangażowane w łańcuch dostaw.

Nowa norma łączy wymagania systemu HACCP zawarte w Codex Alimentarius oraz Dobrą Praktykę Produkcyjną. (ISO 22000 - system zarządzania bezpieczeństwem żywności – wymagania dla organizacji w całym łańcuchu żywnościowym / Food safety management systems - Requirements for organizations throughout the food chain). ISO 22000 jest normą, która pozwala na pełną integrację z innymi systemami takimi jak; ISO 9001, czy ISO 14001.

Korzyści z certyfikacji wg ISO 22000:

- międzynarodowy, globalny standard;
- potwierdzenie sprawnego wdrożenia założeń HACCP;
- wzrost konkurencyjności na rynkach międzynarodowych;
- potwierdzenie przestrzegania prawa żywnościowego;
- możliwość zintegrowania z innymi systemami (ISO 9001, ISO 14001);
- komunikacja w zakresie zagrożeń z uczestnikami łańcucha dostaw;
- zastosowanie w całej branży spożywczej.

Certyfikacja systemu wg ISO 22000 przez niezależną Jednostkę Certyfikującą jaką jest TÜV Hessen,  potwierdza poprawność funkcjonowania organizacji  z wymaganiami dotyczącymi zarządzania bezpieczeństwem żywności.

W przypadku zainteresowania naszym zakresem usług, zapraszamy Państwa do kontaktu.

Zapraszamy Państwa również do zapoznania się z pozostałym zakresem  usług HRS i TÜV Hessen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zapraszamy do kontaktu!

tel.: +48 71 735 11 10
e-mail: info@hrs-cert.com