Kontakt

Zadzwoń

tel.+48 71 735 11 10
fax+48 71 735 11 12

Adres

HRS Sp. z o. o.
Plac Solny 14
50-062 Wrocław

ISO 14001

Procedura TÜV PROFiCERT w zakresie EN ISO 14001 - system zarządzania środowiskowego, dedykowana jest firmom produkcyjnym oraz organizacjom świadczącym usługi.

Korzyści z implementacji i certyfikacji systemu zarządzania środowiskowego wg. EN ISO 14001 to przede wszystkim systematyczna i ciągła redukcja negatywnego oddziaływania na środowisko. To podejście skutkuje zazwyczaj obniżeniem kosztów za odpady, energię czy surowce.

Co jest badane i oceniane w trakcie auditu?

W ramach procesu certyfikacji realizowane są działania składające się z kontroli dokumentów – faza wstępna, oraz  późniejszego auditu na miejscu, w firmie. Ocenie podlegają m.in. następujące punkty normy:

- wymagania ogólne,
- polityka ochrony środowiska,
- planowanie,
- realizacja działań,
- przegląd zarządzania.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat wymagań EN ISO 14001, zapraszamy do zapoznania się z aktualną wersją standardu.

Jak długo ważny jest certyfikat?

Po pozytywnym zakończeniu procedury certyfikacyjnej przyznawany jest certyfikat TÜV PROFiCERT EN ISO 9001, który jest ważny w okresie 3 lat i podlega  corocznym auditom nadzoru.

W roku 2015 została opublikowana najnowsza aktualizacja EN ISO 14001:2015 zatwierdzona przez PKN 09/2015.
                                   
Więcej o najważniejszych zmianach możesz się dowiedzieć tu: >>> KNOW-HOW CLUB

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zapraszamy do kontaktu!

tel.: +48 71 735 11 10
e-mail: info@hrs-cert.com