Kontakt

Zadzwoń

tel.+48 71 735 11 10
fax+48 71 735 11 12

Adres

HRS Sp. z o. o.
Plac Solny 14
50-062 Wrocław

ISO 14001

Podstawowym celem normy ISO 14001 jest minimalizowanie negatywnego wpływu działalności na środowisko naturalne oraz najbliższą społeczność. Podobnie jak  ISO 9001, norma ISO 14001 została opracowana w sposób łatwy do adaptacji dla różnego typu organizacji z różnych branż i sektorów. Pomimo, iż ISO 14001 nie jest wymagana przepisami prawa, wiele organizacji zdecydowało się na jej implementację z uwagi na wymagania Klientów,  monitorowanie i spełnienie wymagań prawnych oraz realizację celów z uwagi na doskonalenie,  identyfikację ryzyka, analizy, cele i pomiary. Certyfikowany system wg ISO 14001 świadczy o wysokiej świadomości, odpowiedzialności i zaangażowaniu organizacji w ochronę środowiska.

Korzyści z wdrożonego i certyfikowanego systemu ISO 14001:

- usprawnienie zarządzania organizacją;
- zmniejszenie niekorzystnego oddziaływania na środowisko;
- większa wiarygodność;
- ważny aspekt marketingowy;
- zmniejszenie zużycia energii (EN 16001)i surowców;
- zmniejszenie liczby odpadów;
- zmniejszenie ryzyka wystąpienia sytuacji kryzysowych mających bezpośredni wpływ
  na środowisko;
- dostosowanie się do wymagań prawnych w zakresie ochrony środowiska;
- propagowanie świadomości i odpowiedzialności ekologicznej.

Certyfikacja systemu wg ISO 14001 przez niezależną Jednostkę Certyfikującą jaką jest TÜV Hessen,  potwierdza poprawność funkcjonowania organizacji  pod względem odpowiedzialności społecznej i ekologicznej.

Rosnący wpływ działalności firm i przedsiębiorstw na stan środowiska naturalnego jest kluczową kwestią dotykającą cały nasz współczesny świat. Wiele organizacji świadomych odpowiedzialności jaka spoczywa na nich w odniesieniu do przyszłych pokoleń, sama wywiera wpływ na zminimalizowanie negatywnego oddziaływania, również poprzez wymaganie od swoich kontrahentów wdrożonego systemu zarządzania środowiskowego. Istotnym argumentem przemawiającym  za wdrożeniem i certyfikacją ISO 14001 są również naciski społeczności lokalnych, organizacji pozarządowych i stowarzyszeń, środowisk naukowych na organizacje funkcjonujące w ich najbliższym otoczeniu.  

W przypadku zainteresowania naszym zakresem usług, zapraszamy Państwa do kontaktu.

Zapraszamy Państwa również do zapoznania się z pozostałym zakresem  usług HRS i TÜV Hessen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zapraszamy do kontaktu!

tel.: +48 71 735 11 10
e-mail: info@hrs-cert.com