Kontakt

Zadzwoń

tel.+48 71 735 11 10
fax+48 71 735 11 12

Adres

HRS Sp. z o. o.
Plac Solny 14
50-062 Wrocław

IATF 16949

Ciągłe  doskonalenie  i  zapobieganie  błędom,  to  kluczowe  elementy systemu zarządzania jakością w branży motoryzacyjnej. Wdrożony i certyfikowany system, zgodny z ISO/TS 16949, jest podstawowym wymaganiem, które muszą spełniać firmy zajmujące się produkcją seryjną oraz produkcją części zamiennych dla tego segmentu rynku. Jest to konsekwencją restrykcyjnych wymagań stawianych przez globalny przemysł motoryzacyjny w dziedzinie jakości wyrobu, efektywności produkcji, konkurencyjności oraz ciągłego doskonalenia i rozwoju.

Ta techniczna specyfikacja znana bliżej, jako ISO/TS 16949 zastępuje inne standardy jakościowe dla branży automotive i obowiązuje wszystkie organizacje w łańcuchu dostaw, zajmujące się wytwarzaniem części i podzespołów lub serwisowaniem.

W ramach procesu certyfikacji, który składa się z oceny przygotowania i auditu na miejscu, badane jest zgodność systemu z wymaganiami normy w zakresie:

- systemu zarządzania jakością,
- odpowiedzialności kierownictwa,
- zarządzanie zasobami,
- realizacji produktu,
- pomiarów, analizy i doskonalenia.

Szczegółowe treści można znaleźć w aktualnej wersji specyfikacji technicznej.

Po pozytywnym zakończeniu procesu certyfikacji TÜV PROFiCERT, przyznawany jest certyfikat ISO/TS 16949 dla wcześniej zdefiniowanego zakresu.

Certyfikacja systemu wg ISO/TS 16949 przez niezależną Jednostkę Certyfikującą jaką jest TÜV Hessen,  potwierdza poprawność funkcjonowania organizacji  z wymaganiami dotyczącymi zarządzania jakością w branży motoryzacyjnej.

W przypadku zainteresowania naszym zakresem usług, zapraszamy Państwa do kontaktu.

Zapraszamy Państwa również do zapoznania się z pozostałym zakresem  usług HRS i TÜV Hessen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zapraszamy do kontaktu!

tel.: +48 71 735 11 10
e-mail: info@hrs-cert.com