Kontakt

Zadzwoń

tel.+48 71 735 11 10
fax+48 71 735 11 12

Adres

HRS Sp. z o. o.
Plac Solny 14
50-062 Wrocław

HACCP

Podstawą do certyfikacji systemu HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points) jest Codex Alimentarius. To fundament w oparciu, o który buduje się struktury oraz elementarne zasady w postępowaniu z żywnością. Standard ten dotyczy wszystkich podmiotów, które produkują, przetwarzają, transportują, przechowują oraz mają bezpośredni kontakt ze środkami spożywczymi. Jakość i bezpieczeństwo produkowanej żywności, to w naszych czasach nie tylko duże wyzwanie dla firm produkcyjnych, ale dla całego sektora przetwórstwa i obrotu żywnością. System HACCP to  sprawne narzędzie w rękach specjalisty, służące identyfikacji, szacowania i minimalizacji czynników ryzyka. Pomyślnie wdrożony i wykorzystywany pomaga w rozwiązywaniu problemów, mających bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo żywności.

Certyfikacja standardu nie jest obowiązkiem, jednakże posiadanie aktualnego certyfikatu wyraża zaangażowanie, odpowiedzialność i świadomość organizacji w odniesieniu do wymogów prawa oraz sprzyja w osiąganiu wyników ekonomicznych. Pozwala ponadto na uzyskanie wśród Klientów odpowiedniego stopnia zaufania. Jest też istotnym elementem, podobnie jak inne systemy (IFS), budowy zaufania wśród dużych organizacji handlowych i organów administracji publicznej.

W celu sprawnego wdrożenia HACCP, należy w pierwszej kolejności przygotować grunt dla Kodeksu Żywnościowego w postaci implementacji Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP - Good Hygiene Practice) oraz Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP - Good Manufacturing Practice).

Podstawowe zasady systemu HACCP:

- identyfikacja i ocena zagrożeń zdrowotnych żywności oraz ryzyka ich występowania,
  określenie środków kontroli i metod przeciwdziałaniu zagrożeniom;
- określenie krytycznych punktów kontroli (CCP);
- ustalenie dla każdego CCP parametrów oraz granic tolerancji (limitów krytycznych);
- określenie i wdrożenie działań monitorowania CCP;
- określenie działań korygujących, dla CCP (jeżeli nie spełnia wymagań);
- określenie procedur weryfikujących skuteczność systemu HACCP;
- opracowanie dokumentacji systemowej.

Jak długo ważny jest certyfikat?

Po pozytywnym zakończeniu procedury certyfikacyjnej przyznawany jest certyfikat TÜV PROFiCERT-plus, który jest ważny w okresie 3 lat i podlega  corocznym auditom nadzoru.
                                   
Więcej o najważniejszych zmianach możesz się dowiedzieć tu: >>> KNOW-HOW CLUB


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zapraszamy do kontaktu!

tel.: +48 71 735 11 10
e-mail: info@hrs-cert.com