Kontakt

Zadzwoń

tel.+48 71 735 11 10
fax+48 71 735 11 12

Adres

HRS Sp. z o. o.
Plac Solny 14
50-062 Wrocław

DLACZEGO WARTO CERTYFIKOWAĆ?

Pojęcie certyfikacji wykracza już daleko poza typowe ramy, związane ze spełnieniem podstawowych wymagań norm. Do niedawna, głównym motywem posiadania certyfikatu, było wejście na nowy rynek lub utrzymanie dotychczasowego zlecenia. Dziś, bardzo często Działy Marketingu, kreując długoterminowe strategie wizerunkowe określają cele, w których certyfikat niezależnej Jednostki jest jednym z elementów wpisujących się w wizerunek firmy.

Sprawnie działający i certyfikowany system to również narzędzie w budowie przewagi konkurencyjnej oraz zapewnienie o ciągłym rozwoju organizacji. To elementy, na które potencjalni kontrahenci lub inwestorzy zwracają szczególną uwagę, przy podejmowaniu strategicznych decyzji. Obserwując rynek, jego dynamikę i złożoność widzimy, iż w budowie wartości marki, kluczową rolę odgrywają elementy, które w prostej linii pochodzą z typowych dla systemu zarządzania obszarów, jak doskonalenie, komunikacja, zarządzanie ryzykiem.

Oczywiście, nie należy pomniejszać istoty wartości dodanej, którą jest sam audit i możliwość weryfikacji systemu zarządzania przez renomowaną Jednostkę Certyfikującą, której wyniki udokumentowane są w raportach. Na tym etapie rozwoju świadomości organizacji, kluczową rolę odgrywają również auditorzy, którzy swą wiedzą i doświadczeniem mogą wskazywać nowe kierunki rozwoju, czy potencjał optymalizacyjny przedsiębiorstwa.

Certyfikowany system jest niczym czytelny komunikat mówiący, że Kierownictwo ma świadomość wagi ciągłego doskonalenia w ramach jakości, bezpieczeństwa i środowiska. Wybór właściwego partnera w certyfikacji gwarantuje obiektywną ocenę i analizę porównawczą systemu oraz rozpoznawalne logo, jakim jest TÜV Hessen, które można wykorzystać jako wsparcie dla wzmacniania wizerunku własnej organizacji.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zapraszamy do kontaktu!

tel.: +48 71 735 11 10
e-mail: info@hrs-cert.com