BEZPIECZEŃSTWO PRZEMYSŁOWE

Kontakt

Zadzwoń

tel.+48 71 735 11 10
fax+48 71 735 11 12

Adres

HRS Sp. z o. o.
Plac Solny 14
50-062 Wrocław

ŚWIADECTWA BEZPIECZENSTWA PRZEMYSŁOWEGO

Świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego jest dokumentem potwierdzającym zdolność przedsiębiorcy do zapewnienia ochrony informacji niejawnych, przed nieuprawnionym ujawnieniem. Świadectwo wydaje Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Służba Kontrwywiadu Wojskowego po przeprowadzeniu postępowania sprawdzającego zwanego postępowaniem bezpieczeństwa przemysłowego.

Postępowanie bezpieczeństwa przemysłowego ma na celu ustalenie, czy przedsiębiorca posiada zdolność do ochrony informacji niejawnych w różnych aspektach, jak np.: finansowym, organizacyjnym czy też kadrowym. W ramach tego postępowania przeprowadzane są postępowania sprawdzające wobec osób mających uzyskać dostęp do informacji niejawnych. Zapisy w umowach, w których wymagany jest dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne”, „tajne” lub „ściśle tajne” zobowiązany jest do posiadania odpowiedniego świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego. Ta zasada nie dotyczy jednoosobowej działalności gospodarczej.

W myśl art. 55 ust. 1 ustawy w zależności od stopnia zdolności do ochrony informacji niejawnych o klauzuli „poufne” lub wyższej wydaje się odpowiednie świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego:

I STOPNIA    – potwierdzające pełną zdolność przedsiębiorcy do ochrony tych informacji,
II STOPNIA   – potwierdzające zdolność przedsiębiorcy do ochrony tych informacji, z wyłączeniem
                         możliwości ich przetwarzania we własnych systemach teleinformatycznych,
III STOPNIA  – potwierdzające zdolność przedsiębiorcy do ochrony tych informacji, z wyłączeniem
                         możliwości ich przetwarzania w użytkowanych przez niego obiektach.

Stopień zdolności świadectwa bezpieczeństwa nie jest powiązany z klauzulą tajności, co oznacza, że wszystkie trzy stopnie świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego mogą być przypisane do każdej z klauzul (od poufnego wzwyż) np. świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego pierwszego stopnia do klauzuli poufne lub trzeciego stopnia do klauzuli ściśle tajne.

W przypadku zainteresowania naszym zakresem usług wsparcia w zakresie uyzskania świadectw bezpieczeństwa przemysłowego,  zapraszamy Państwa do kontaktu.

Zapraszamy Państwa również do zapoznania się z pozostałym zakresem  usług HRS i TÜV Hessen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zapraszamy do kontaktu!

tel.: +48 71 735 11 10
e-mail: info@hrs-cert.com