CERTYFIKACJA WYPOSAŻENIA PLACÓW ZABAW

Kontakt

Zadzwoń

tel.+48 71 735 11 10
fax+48 71 735 11 12

Adres

HRS Sp. z o. o.
Plac Solny 14
50-062 Wrocław

CERTYFIKACJA WYPOSAŻENIA PLACÓW ZABAW

W ramach współpracy z Polskim Centrum Badań i Certyfikacji SA (jednostka badającą i certyfikująca wyposażenie placów zabaw), rozszerzyliśmy zakres oferowanych usług w zakresie "bezpiecznych placów zabaw" o certyfikaty zgodności.

certyfikat uprawniający do znakowania wyrobu znakiem bezpieczeństwa
    dokument potwierdzający, że wyrób używany zgodnie z zasadami podanymi
    przez producenta, nie stanowi zagrożenia dla życia i zdrowia użytkownika.
    Wyrób oznakowany nie stanowi również zagrożenia dla mienia i środowiska.

certyfikat zgodności - dokument potwierdzający spełnienie przez badany wzór wyrobu
    wymagań normy PN-EN.

Place zabaw uznaje się za bezpieczne jeśli spełniają wymagania norm bezpieczeństwa w zakresie:

-  wyposażenia placów zabaw (grupa norm PN-EN 1176),
-  nawierzchni placów zabaw amortyzującej upadki (PN-EN 1177).

W przypadku zainteresowania naszym zakresem usług, zapraszamy Państwa do kontaktu z nami.

Zapraszamy Państwa również do zapoznania się z pozostałym zakresem  usług HRS i TÜV Hessen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zapraszamy do kontaktu!

tel.: +48 71 735 11 10
e-mail: info@hrs-cert.com